Van điều khiển Honeywell V5088A1005

Contact

Describe:

Đặc trưng
• Thân gang kết nối mặt bích.
• Định mức áp suất đóng cửa cao (1000kPa) & Tỷ lệ rò rỉ chỗ ngồi thấp.
• Chỗ ngồi kim loại sang kim loại cho tuổi thọ cao.
• Đóng gói tự điều chỉnh.
• Định vị chính xác để đảm bảo kiểm soát nhiệt độ hiện đại.
• Kết nối trực tiếp với bộ truyền động điện để dễ dàng lắp đặt.
• Được phê duyệt theo DIN 32730.
 

Related products:

 4B3.9-G2  4B3.9-G2
Contact

4B3.9-G2

Contact

 4BT3.9G4  4BT3.9G4
Contact

4BT3.9G4

Contact

 4BTAA3.3 I-Range  4BTAA3.3 I-Range
Contact
 66195214-001  66195214-001
Contact
 6BTA5.9 I-RANGE  6BTA5.9 I-RANGE
Contact
 6BTA5.9G3  6BTA5.9G3
Contact

6BTA5.9G3

Contact

 6BTAA5.9-G6  6BTAA5.9-G6
Contact
 6BTS5.9G6  6BTS5.9G6
Contact

6BTS5.9G6

Contact

 6CTAA8.3G1  6CTAA8.3G1
Contact

6CTAA8.3G1

Contact

 Van điều khiển Honeywell V5088A1005