Van điều khiển Honeywell V5088A1005

Contact

Describe:

Đặc trưng
• Thân gang kết nối mặt bích.
• Định mức áp suất đóng cửa cao (1000kPa) & Tỷ lệ rò rỉ chỗ ngồi thấp.
• Chỗ ngồi kim loại sang kim loại cho tuổi thọ cao.
• Đóng gói tự điều chỉnh.
• Định vị chính xác để đảm bảo kiểm soát nhiệt độ hiện đại.
• Kết nối trực tiếp với bộ truyền động điện để dễ dàng lắp đặt.
• Được phê duyệt theo DIN 32730.
 
 Van điều khiển Honeywell V5088A1005