About us (Giới thiệu)

 CÔNG TY TNHH TM DV SƠN HỮU 

Specializing in providing the following three major service areas:

Design, supply, installation and maintenance of systems: electricity, generators, substations and lines, mechanics, air conditioning and ventilation (HVAC), fire protection, water supply and drainage, SCADA integration, solar power, CCTV, telephone information, cable television (MATV), access control (AC), machining (BMS) manufacture electrical cabinets and accessories.

Provides sound system, lighting for major cultural events in Vietnam.

Design, construction and management of industrial workshops and interior design.

(Chuyên cung cấp 3 mảng dịch vụ chính sau đây:

Thiết kế, cung cấp, lắp đăt, bảo trì các hệ thống: điện, máy phát điện, trạm biến áp và đường dây, cơ khí, điều hòa không khí và thông gió (HVAC), PCCC, cấp thoát nước, quản lý tòa nhà (BMS), quản lý và điều khiển tích hợp SCADA, điện năng lượng mặt trời, camera quan sát (CCTV), thông tin điện thoại, truyền hình cáp (MATV), giám sát vào ra (AC), gia công chế tạo tủ điện và phụ kiện.

Cung cấp hệ thống âm thanh, ánh sáng cho những sự kiện văn hóa lớn tại Việt Nam.

Thiết kế, xây dựng và quản lý xưởng công nghiệp và thiết kế nội thất.)

ISO certificate:

Certificate of Construction Activity Capability:

 

Safety Certificate:

 

More about us