Đế relay SZX-SMF-14SN

Contact

Describe:

Tên sản phẩm: Đế relay SZX-SMF-14SN Honeywell 
Số chân: 14 
Dòng điện: 10A 
Sử dụng với relay SZR-MY4 
Hãng sản xuất: Honeywell
 
 
 Đế relay SZX-SMF-14SN