RECESSED LED STAIR LIGHT & WALL LIGHT

Contact

Describe:

Dùng để soi sáng cầu thang và các bức tường.
Kích thước (mm):

Lắp đặt:

Full Info

 RECESSED LED STAIR LIGHT & WALL LIGHT