Cảm Biến Độ Ẩm/Nhiệt Độ Analog H7080B3102

Contact

Describe:

Ứng dụng:
Dòng H7080B cảm biến độ ẩm và nhiệt độ lắp đặt ống được thiết kế cho các ứng dụng giám sát và kiểm soát môi trường trong các tòa nhà công nghiệp, thương mại và chung.
Các cảm biến này có thể được sử dụng để xả, hoặc hồi khí điều khiển.
Đặc trưng:
● 4~20mA/ 0~10VDC hoặc đầu ra điện trở cho nhiệt độ.
● Đầu ra độ ẩm 4~20mA/ 0~10VDC.
● Gắn ống dẫn.
● Tuyến tính xuất sắc.
● Ổn định lâu dài tốt.
● Độ tin cậy cao.
● Phạm vi phát hiện rộng.
● Cài đặt dễ dàng.
 
 Cảm Biến Độ Ẩm/Nhiệt Độ Analog H7080B3102