Cảm biến Honeywell H7012B1024

Contact

Describe:

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:
- Phần tử cảm biến nhiệt độ Pt 1000, NTC 20k hoặc 0…10 V
- Phạm vi phát hiện rộng
- Cảm biến loại điện dung cho độ ẩm tương đối
- Thiết kế plug-in hai mảnh. Đế phụ đi dây cho phép lắp đặt và đi dây độc lập với phần tử phía trước, bao gồm các thiết bị điện tử và phích cắm vào đế phụ đi dây.
- H7012BALCO500KIT (đặt hàng riêng) cho phép bạn mở rộng mô-đun treo tường H7012A1010 với cảm biến nhiệt độ BALCO 500 Ohm. - H7012BALCO500KIT chứa năm (5) phần tử cảm biến BALCO 500 cộng với dải dính.
 

Related products:

 4B3.9-G2  4B3.9-G2
Contact

4B3.9-G2

Contact

 4BT3.9G4  4BT3.9G4
Contact

4BT3.9G4

Contact

 4BTAA3.3 I-Range  4BTAA3.3 I-Range
Contact
 66195214-001  66195214-001
Contact
 6BTA5.9 I-RANGE  6BTA5.9 I-RANGE
Contact
 6BTA5.9G3  6BTA5.9G3
Contact

6BTA5.9G3

Contact

 6BTAA5.9-G6  6BTAA5.9-G6
Contact
 6BTS5.9G6  6BTS5.9G6
Contact

6BTS5.9G6

Contact

 6CTAA8.3G1  6CTAA8.3G1
Contact

6CTAA8.3G1

Contact

 Cảm biến Honeywell H7012B1024