Van cân bằng V5032Y0020A

Contact

Describe:

Ứng dụng:
Cân bằng hydronic là một yêu cầu quan trọng để vận hành hiệu quả hệ thống sưởi ấm hoặc làm mát bằng hydronic.
Trong một hệ thống không cân bằng, việc cung cấp nước nóng thiếu hoặc thừa cho các bộ tản nhiệt hoặc mạch điện riêng lẻ có thể xảy ra. Ngoài việc lựa chọn chính xác van tản nhiệt, việc điều chỉnh các mạch riêng lẻ cũng cần thiết và trong một số trường hợp, chẳng hạn như trong DIN 18 380, VOB phần C, theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia.
Yêu cầu này được đáp ứng với các van cân bằng điều tiết kép V5032 Kombi-2-plus.
V5032 Kombi-2-plus là một van cân bằng điều chỉnh kép có lỗ biến đổi cho đường hồi với các chức năng bổ sung là ngắt, xả và nạp.
Cùng với bộ màng ngăn V5012 Kombi-DP,
V5032 Kombi-2-plus có thể được nâng cấp thành van cân bằng tự động – ngay cả sau khi hệ thống đã được đưa vào hoạt động và dưới áp suất của hệ thống.
 Van cân bằng V5032Y0020A