Bộ kiểm soát nhiệt độ T775M2014

Contact

Describe:

- Bộ điều khiển độc lập.
- Nhiều nguồn đầu vào (24, 120 hoặc 240 VAC).
- Mô hình vòng lặp đơn hoặc kép.
- Phạm vi tiết lưu, các mô hình điều chế có thể điều chỉnh PI và PID.
- Mô hình vi sai hai vị trí có thể điều chỉnh.
- Độ ẩm, áp suất và các mô hình đầu vào phổ quát.
- Mô hình rơle 10A hai vị trí.
- Đầu ra tương tự Các kiểu 0 hoặc 2 đến 10 VDC, 4-20 mA và 135Ω.
- Đồng hồ thời gian bảy ngày tích hợp để lùi hoặc tắt máy vào ban đêm.
- Đầu vào lùi hoặc tắt máy ban đêm từ xa.
- Hiển thị nhiệt độ ℉ hoặc ℃ RH, PSI, Trong W.C. trên các mẫu W.
- Bù thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày.
 
 Bộ kiểm soát nhiệt độ T775M2014