Bộ điều khiển nhiệt độ phòng Honeywell T6865H2WB-R

Contact

Describe:

Nguồn cấp:24 (+/- 10%) VAC
Điều chế đầu ra:DC 0 ...... 10V, Hỗ trợ bộ truyền động dòng VC7900
Dòng điện đầu ra:230 (+/- 10%) VAC, 4 (2) A
Sự chính xác:+/- 1 ℃ ở mức 21 ℃
Phạm vi hiển thị:0 ~ 37℃
Dải điểm đặt:10~32 ℃
Lắp đặt:Được lắp đặt trên hộp 86 × 86mm
Bảo vệ:IP20

Full Info

 Bộ điều khiển nhiệt độ phòng Honeywell T6865H2WB-R